tirsdag 26. juli 2011

Tung tids tale

Halldis Moren Vesaas 

Det heiter ikkje: eg - no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di:
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må di gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme frå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne,
at du er varm!torsdag 21. juli 2011

Rock'n Roll Marit

Mommy's home,
now you can open the door,
don't be afraid now, not anymore.


Mommy's home,
I brought for each one of you,
strawberries coated with honeydew.
Only you and I can sing the song, that no one knows.
Listen to each little word, carefully,
and before you all come running quickly, to the door,
be sure the only one you open to, is me.


Mommy's home,
now you can open the door,
don't be afraid now, not anymore.søndag 17. juli 2011Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre seg fete,
og alle tre så het de Bukken Bruse. På veien var det ei bru over en foss,
og under den brua bodde det et stort, fælt troll med øyne som
tinntallerkener og nese så lang som et riveskaft!

Først kom den yngste Bukken Bruse og skulle over brua.
Tripp trapp, tripp trapp, sa det i brua.
«Hvem er det som tripper på mi bru?» skrek trollet.
«Å, det er den minste Bukken Bruse. Jeg skal til seters og gjøre meg fet,» sa bukken, den var så fin i
målet. «Nå kommer jeg og tar deg!» sa trollet.
«Å nei, ta ikke meg, for jeg er så liten, jeg. Vent bare litt, så kommer den mellomste Bukken Bruse.
Han er mye større!»
«Ja, greit,» sa trollet.


Etter en liten stund kom den mellomste Bukken Bruse
og skulle over brua.
Tripp trapp, tripp trapp, sa det i brua.
«Hvem er det som tripper på mi bru?» skrek
trollet.
«Å, det er den mellomste Bukken Bruse som
skal til seters og gjøre seg fet,» sa bukken. Den var
ikke like fin i målet, den.
«Nå kommer jeg og tar deg!» sa trollet.
«Å nei, ta ikke meg, men vent litt, så kommer den
store Bukken Bruse. Han er mye, mye større!»
«Ja, greit, da» sa trollet.

Rett som det var, så kom den store Bukken Bruse.
Tripp trapp, tripp trapp, sa det i brua. Den store Bukken Bruse var så tung at brua
både knaket og braket under den!
«Hvem er det som tramper på mi bru?» skrek trollet.
«Det er den store Bukken Bruse,» sa bukken, den var grov i målet, den!
«Nå kommer jeg og tar deg!» sa trollet.
Ja, kom, du! Jeg har to spjut,
med dem skal jeg stinge dine øyne ut!
Jeg har to store kampestene,
med dem skal jeg knuse både marg og bene!
sa bukken. Og så fløy den på trollet og stakk ut øynene på ham, slo sund både
marg og bein og stanget ham utfor fossen. Og så gikk den til seters.


Der ble bukkene så fete, så fete at de nesten ikke orket å gå
hjem igjen. Og er ikke fettet gått av dem, så er de der ennå.
Og snipp, snapp, snute, her er det eventyret ute.

tirsdag 5. juli 2011

Ferie

Holiday Celebrate
Holiday Celebrate

It's time for the good times
Forget about the bad times,
One day to come together
To release the pressure
We need a holiday

You can turn this world around
And bring back all of those happy days
Put your troubles down
It's time to celebrate
Let love shine
And we will find
A way to come together
And make things better
We need a holiday

mandag 4. juli 2011

Ta å blogg litt a....


"Purkering er et driftsopplegg i landbruket. En produsent med en større besetning purker leier ut høydrektige purker til mindre produsenter for smågrisproduksjon eller slakteproduksjon. Produsenten med den store besetningen fungerer som nav i ringen og oppdretterne fungerer som satellitter. Purkene eies av produsenten som er nav, men grisungene eies av bonden som får dem og forer dem opp. Når grisungene er avvendt, går purka tilbake til navet for å bli inseminert på nytt.

Hver deltaker i purkeringen har selvstendig ansvar for økonomien i driften. Derfor er en purkering ikke betraktet som samdrift. Likevel gir driftsformen en stordriftsfordel og en rasjonalisering ved at smågrisproduksjonen ikke blandes sammen med purkene i deres drektighetsperiode. Dermed er det mulig for bonden som er nav i purkeringen å ha langt flere purker enn det ellers ville ha vært mulig å ha. Satelittprodusentene kan spesialisere seg på smågrisoppdrett og trenger ikke bruke tid på stell av purkene utenom fødsel og ammeperiode.

Det er en grense for hvor mange griser man kan ha i et slikt nav uten konsesjon. Ved mindre enn 35 avlspurker trenger man ikke søke konsesjon, men det kan innvilges konsesjon for inntil 300 avlspurker i navet. Navet kan ikke ligge på tomt utskilt fra et bruk, men må høre til gårdsdriften på en bondegård.
Det er bare gårdbrukere som kan være med i en purkering."